Carlstads Konst & Antikhandel


Ej Inloggad

Köpevillkor

 1. Registrering
 2. För att kunna göra köp måste du registrera dig. Du erhåller då ett kundnummer och ett lösenord, som sedan användes för att logga in. Kunden skall ange korrekta personuppgifter och adress samt hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras köpevillkoren och kunden åtar sig att följa givna instruktioner. Om ett företag anges krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att företräda företaget till villkoren är kontaktperson.

 3. Använding av personuppgiftslagen (PuL)
 4. Carlstads Konst- & Antikhandel följer de regler som PuL stipulerer.

 5. Droit de suite
 6. Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk och konstnärligt utformade bruksföremål. Avgiften är 5% och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Avgift utgår inte om priset ej överstiger 5% av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Följerätten ingår i förekommande fall i föremålets pris.

 7. Moms
 8. Carlstads Konst & Antikhandel tillämpar s.k. vinstmoms (VMB). Momsbeloppet ingår i föremålets pris.

 9. Betalning
 10. När ett köp har verkställts via kundkorg redovisas köpet via faktura till registrerad e-mailadress. Kunden har då 30 dagar på sig att betala oc avhämta föremålet i Carlstads Konst & Antikhandels lokaler. Om kunden begärt postförskott (max 25.000 kr), sändes föremålet via postens försorg. Postförskottsavgift tillkommer.

 11. Bristande betalning och avhämtning resp. ej utlösta postförskott
 12. Om kunden ej betalar och avhämtar köpt föremål inom föreskriven tid resp. ej löser ut utsänt postförskott har Carlstads Konst & Antikhandel rätt att vidtaga rättsliga åtgärder.

 13. Exporttillstånd
 14. Enligt lag (1988:1950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre och utländska kulturföremål. För akulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEnr 3911/92). Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

 15. Reklamation

Besöksadress: Östra Torggatan 1, 652 24 Karlstad • Kontorsadress: Ålvägen 81, 663 40 Hammarö
Butik Tel: 054-21 22 46 • Kontor Tel: 054-52 47 81 • Mobil: 070-627 53 59
Copyright 2013.

- by Carlstads Konst och Antik AB. All Rights Reserved.

All content and graphics on this web site are the property of the company Carlstads Konst och Antik AB.

This site is developed by Progressus Consultant AB.

Om oss Sortiment Sök varor Kundvagn Öppettider Här är vi Lägg i kundvagn Reservera i 6 timmar