Carlstads Konst & Antikhandel


Ej Inloggad

Om oss

Bild av konstantikviteter
Carlstads Konst- & Antikhandel har varit i familjens ägo sedan starten 1988. Syftet är att kunna erbjuda kvalitetsföremål i en prisnivå, som är acceptabel för de flesta. Företrädesvis är ut- budet koncentrerat till svensktillverkad konst och antikvite- ter. Tyngdpunkten ligger på föremål tillverkade under svensk skråtid dvs före 1849, samt under 1900-talets första hälft. Dessutom har Arne Söderberg varit av Handelskammaren för- ordnad värderingsman, men dess stadgar föreskriver att efter uppnådd ålder av 70 år, kan sådant förordnande ej utfärdas. Arne Söderberg har under årens lopp anordnat kurser i konst och antikviteter f n i samarbete med Folkuniversitetet. Under senare år har verksamheten bedrivits i egen lokal i centrala Karlstad under adress Ö:a Torggatan 1.
Välkommen önskar familjen Söderberg.

Besöksadress: Östra Torggatan 1, 652 24 Karlstad • Kontorsadress: Ålvägen 81, 663 40 Hammarö
Butik Tel: 054-21 22 46 • Kontor Tel: 054-52 47 81 • Mobil: 070-627 53 59
Copyright 2013.

- by Carlstads Konst och Antik AB. All Rights Reserved.

All content and graphics on this web site are the property of the company Carlstads Konst och Antik AB.

This site is developed by Progressus Consultant AB.

Om oss Sortiment Sök varor Kundvagn Öppettider Här är vi Lägg i kundvagn Reservera i 6 timmar